Biuro Czajka - kurs pilota wycieczek

setki odwiedzonych miejsc... tysiąc poznanych osób... miliony wrażeń...

Program kursu

1. Obsługa ruchu turystycznego:

 • - Zasady programowania imprez turystycznych,
 • - Zasady odpraw grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych,
 • - Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych,
 • - Zasady rozliczania imprez turystycznych,
 • - Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy,
 • - Dostępność komunikacyjna Polski; rodzaje i specyfika transportu turystycznego,
 • - Warunki uczestnictwa i rezygnacji; przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów
 • - Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami,

 

2. Pilot a grupa:

 • - Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą,
 • - Procesy grupowe i techniki negocjacji,
 • - Cechy psychofizyczne pilota wycieczek,
 • - Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu,
 • - Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem,
 • - Postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • - Animacja grupy,
 • - Elementy savoir-vivre'u i protokołu w biznesie,
 • - Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

 

3. Interpretacja dziedzictwa:

 • - Warsztat krajoznawczy pilota,
 • - Jak przekazywać swą wiedzę turystom

 

4. Historia kultury i sztuki:

 • - Zarys historii kultury i sztuki - style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie,
 • - Skarby kultury w Polsce i Europie (lista UNESCO),

 

5. Przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce:

 • - Turystyczny Kodeks Etyczny,
 • - Prawa i obowiązki pilota wycieczek,
 • - Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
 • - Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy,
 • - Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek,
 • - Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami,
 • - Umowy zawierane w turystyce,
 • - Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe,
 • - Opieka konsularna,
 • - Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód

Promocje! naprawdę warto

 1. Zniżki 80 zł dla studentów I roku
 2. Dla wybranych kierunków zniżka 50 zł

Zapisz się na kurs! Możesz jedynie zyskać

Wykonanie: Wojoweb.pl